Privacyverklaring De Tuinschool Online

De Tuinschool Online, gevestigd aan Westeinde 28 2841 BW Moordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://tuinschool.online/
Suze Peters

de Tuinschool online
(onderdeel van Plantaardig)
Westeinde 28
2841 BW Moordrecht
admin@tuinschool.online

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Tuinschool Online verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Adres


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Tuinschool Online verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor activiteiten
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Verzenden van bestelde fysieke producten


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Tuinschool Online bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zodra je je uitschrijft voor de mailinglijst worden de gegevens verwijdert uit ons systeem. Uitschrijven kan onderaan elke nieuwsbrief. 

Ben je als cursist verbonden aan de Tuinschool.online en wil je geen toegang meer tot de cursussen, stuur dan een mailtje naar admin@tuinschool.online. Dan word je uit het systeem gehaald.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Tuinschool Online verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Tuinschool Online gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Tuinschool Online neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.